Mandala tekenen

Mandala tekenen

Het woord mandala komt uit het Sanskriet (Oosterse taal) en betekent zowel cirkel als centrum.

Het is niet zomaar een mooie of interessante figuur.

Een echte mandala is een expressie van wat er in iemand leeft.

De mandala staat voor een punt van integratie dat door een mens bereikt kan worden.

Door een verbinding aan te brengen tussen geest en stof, mannelijk en vrouwelijk of welke polariteit dan ook, vindt de mens harmonie en evenwicht in het middel-punt van zijn of haar wezen.

Prof. Jung ontdekte dat mensen die in hun ontwikkeling een hoger bewustzijnsniveau bereikten, spontaan mandala’s gingen maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een traumatische ervaring zoals overlijden, ziekte. Dit proces kan men echter ook bewust nastreven.

Het innerlijke beeld van de mandala zijn we zelf.

De mandala helpt de mens zijn of haar middel-punt te vinden, zichzelf te worden, heel te worden of de eenheid in zichzelf tot stand te brengen.

De echte mandala heeft een bezieling. Er komt energie vrij tijdens het mandala tekenen.

Het gaat bij het vervaardigen van de mandala niet om het resultaat, maar om het proces dat erdoor in werking wordt gezet, ongeacht de schoonheid van het resultaat.

Het maken van een mandala stemt ons af op het middel punt. Dat middel punt heeft vele namen: de stilte, de leegte, de macrokosmos, God etc.

 

Men kan individuele lessen of groepslessen volgen.

Er wordt uitgelegd wat mandala’s zijn en kunnen betekenen.

In een cursus van bijv. 7 lessen, kunnen we per les een chakra behandelen en tekenen.

Aan het begin van de de les is er een geleide meditatie die gericht is op het betreffende chakra.

Na de les worden de mandala’s en eventuele bevindingen met elkaar besproken.

Er kunnen ook andere thema’s aan bod komen.

Voorbeelden van thema’s zijn: verleden/heden/toekomst/, de 4 seizoenen.

 

De lessen worden gegeven door Liane.

 

Cursus in groepsverband

Kosten : € 20,= per persoon per les (inclusief koffie, thee, materialen)

Tijdsduur : 2 uur per les

 

Workshop overdag

Kosten : € 60,= per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, materialen)

Tijdsduur : 10.00-16.00 uur

 

Workshop avond

Kosten : € 20,= per persoon per les (inclusief koffie, thee, materialen)

Tijdsduur : 20.00-22.00 uur